top of page
  • Forfatterens bildeAlt Om Bålpanner

Alt du må vite om bålforbudet


Bilde av bålforbud
Alt du må vite om bålforbud


Bål hører med til turer i skog, fjell og mark. Om du har en bålpanne kan det også gjøre hagekosen enda bedre og det frister nok for mange å tenne opp bål i sommer.


Men om du skal tenne bål i sommerhalvåret er det viktig å kjenne til reglene rundt det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september hvert år. I denne perioden er faren for gress- og skogbrann større.


– Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp ild ute i naturen, det vil si «i eller i nærheten av skog og annen utmark». Unntaket er dersom det åpenbart ikke kan føre til brann, og eksemplene forskriften viser til er dersom det har regnet over en lengre periode eller det ligger snø på bakken. Dette gjelder bål, men inkluderer også grilling og annen bruk av åpen ild, forklarer kommunikasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade i Bergen Brannvesen til altombalpanner.no


Hvis man bryter bålforbudet kan dette medføre store ødeleggelser og i verste fall tap av liv som følge av skogbrann.


– Den store risikoen er at bålet sprer seg til omkringliggende vegetasjon og forårsaker større skog- eller gressbranner, eller at flammene sprer seg til nærliggende bebyggelse og setter mennesker, dyr, bygg og andre verdier i fare.


Å bryte reglene kan også få strafferettslige konsekvenser for den som er uansvarlig.


Nylig fikk en mann bot på 12.000 kroner, etter å ha forårsaket en terrengbrann i Arna på vestlandet. Mannen satt fyr på hageavfall på egen eiendom, men forlot brannen for å gjøre noe annet, ifølge Bergens Tidende.


Altså kan også bål på egen eiendom straffe seg. I tilfellet over kjempet brannvesenet hardt for å få kontroll på flammene og flere beboere ble evakuert.
Regler hele året


Bilde av bål på vinteren

Det finnes også regler for bålbrenning som gjelder resten av året. Selv om vi har et generelt forbud på sommeren, er det slik at alle må vise aktsomhet og opptre slik at man ikke starter en brann. Dette gjelder hele året og uansett hvor du er.


Vil du tenne opp bål i nærheten av skog og utmark på sommeren, er det helt nødvendig å søke om tillatelse fra kommunen. Unntaket er hvis det er helt opplagt at en brann ikke kan starte, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, men under slike forhold er det trolig så kraftig nedbør at en tur ut neppe frister.


Bålforbud og bålpanne


Men hva med i vår egen hage? Har jeg lov til å fyre opp i bålpanne eller grille der?


Også her gjelder aktsomhetsplikten, men det generelle bålforbudet gjelder ikke på steder som er lagt opp til grill og bål, som f.eks. i hagen eller parker. Du må likevel være forsiktig, ta ansvar og selvfølgelig sørge for at bålet er fullstendig slukket før du drar fra stedet.


– Fra 15. april til 15. september kan du fremdeles grille, bruke bålpanne eller brenne hageavfall i din egen hage, eller det som regnes som «innmark». Husk bare å holde godt øye med bålet, ha slokkemidler lett tilgjengelig, følg med på at røyken ikke sjenerer naboer og slukk bålet helt før du forlater det. Mange kommuner har dessuten tilrettelagte bål- og grillplasser, som kan benyttes hele året. Hvis det er svært tørt og stor fare for spredning er det uansett best å la være å tenne bål, sier Sommerlade.


Bålpanne og sikkerhet


Om du skal tenne opp bål i bålpanne er det viktig at du gjør dette på steder som ligger langt unna skog og utmark om sommeren. Det er til syvende og sist du som er ansvarlig for sikkerheten rundt bålet.


Hagefester med bålpanne har blitt stadig mer populært i Norge. Og hva er vel mer koselig enn at vennegjengen samles med hver sin pils rundt et deilig bål på sene sommerkvelder?


Dersom du skal feste er det likevel viktig at du er aktsom. Det bør alltid være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet. Tenk også på andres sikkerhet ved å ha slokkeutstyr og førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig.


Dersom noen brenner seg skal man kjøle ned området med 20 graders vann i 20 minutter og ringe 113 ved mistanke om alvorlig skade. Dekk til skaden med en ren bandasje, sterilt kompress eller plastfolie.


Godkjente bålplasser når det er bålforbud


bilde av en godkjent bålplass
Godkjent bålplass bålforbud

Om du ikke er så heldig at du har en bålpanne eller annet egnet sted for å tenne bål i hagen, er det heldigvis mange bålplasser der ute. Disse driftes som regel av kommunen.


Også her må du selvsagt være aktsom og i perioder med høy skogbrannfare kan bruken begrenses eller nektes fullstendig.


Regler for Sankthansbål


Hvis du planlegger å tenne opp et sankthansbål må du søke kommunen din om dette.


Det er brannvesenet og kommunen som avgjør om tillatelsen gis og det avhenger av faktorer som hvor du vil tenne opp, værforholdene og den gjeldende skogbrannfaren.


Det kan også være at brannvesenet setter betingelser og krav, slik som tilgang på vann for slukking, at området forberedes på et bestemt vis og at størrelsen begrenses. Også grunneier må gi tillatelse til at det kan tennes bål.


Primus når det er bålforbud


Om du skal ut på tur er det fint å vite at primus og kokeapparat er helt greit, også under det generelle bålforbudet. Som alltid må du være spesielt aktsom og ansvarlig. Det er ditt ansvar at bruken av primus under bålforbud foregår på en trygg måte.


Engangsgrill og bålforbud


Man kan ikke fyre engangsgrill ved bålforbud
Forbud for engangsgrill i utmark ved bålforbud

Bruker du engangsgrill må du forholde deg til bålforbudet om sommeren. Det er ikke lov å tenne opp engangsgrill der du ikke har lov til å tenne opp et vanlig bål. Når bålforbudet ikke gjelder er det likevel viktig å være ekstra påpasselig med at grillen ikke kommer i direkte kontakt med bakken. Det blir veldig varmt under grillen og derfor er det viktig med tilpasset underlag.


Bålvettreglene du alltid bør følge


● Ta alltid hensyn til skogbrannfare og følg lokale regler. Husk at kommunene kan innføre ekstraordinære regler og forbud i perioder med høy skogbrannfare. Ta kontakt med din kommune hvis du er i tvil.

● Det generelle bålforbudet gjelder hver sommer, fra 15. april til 15. september. Med generelt bålforbud menes forbud mot å tenne bål, unntatt på egnede steder som i din egen hage med bålpanne eller på tilrettelagte steder.

● Det er forbudt å tenne bål på svaberg, siden dette kan føre til misfarging og i verste fall at fjellet sprekker opp.

● Sørg for at bålet tennes i god avstand fra vegetasjon, skog, natur og bebyggelse.

● Du har ikke lov til å hugge ned trær eller kappe av greiner for å bruke til bål. Ta med ved selv og bruk kvister du finner på bakken.

● Ikke brenn søppel på bålet, med unntak av papp, matrester og eventuelt dopapir. Plast, gummi og annet søppel inneholder kjemikalier som kan føre til skadelig røyk og i verste fall at bålet kommer ut av kontroll.

● Slukk, rydd og dobbeltsjekk alltid bålet før du forlater stedet. Da blir det hyggeligere for nestemann som vil tenne bål og du unngår å forlate et ulmende bål som i verste fall kan starte en skogbrann.


De fleste skogbranner startes av mennesker


Ifølge Direktoratet for sikkerhet og beredskap er ni av ti skogbranner menneskeskapt. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene.


Førsteamanuensis i beredskapsledelse og krisehåndtering ved Universitetet i Sørøst-Norge,

Jarle Løwe Sørensen, bekrefter dette.


– Noen er naturlige (for eksempel lynnedslag), men majoriteten er menneskeskapt og skyldes blant annet uvettig omgang med ild, herunder bål og grill i tider på året da det er svært tørt. Befolkningen må ta skogbrannfaren på alvor. Det skal så lite til før gnist på avveie kan få store befolknings- og samfunnsmessige konsekvenser. I verste fall kan liv gå tapt, sier han.

Konklusjon


Alt for mange skogbranner startes på grunn av uaktsomhet. Derfor er det viktig at vi bålelskere følger reglene og anbefalingene fra myndigheter og kommune. Når det er generelt bålforbud unngår vi båltenning i naturen og holder kosen på egnede og godkjente plasser.


På tur i skog og utmark er primus og kokeapparat et godt alternativ, men den ekte bålkosen får du med en bålpanne. Bare husk at du alltid må være aktsom, uansett hvor og når du tenner bål.

168 visninger
bottom of page